แม้ว่าสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่งจะมีลักษณะและความตั้งใจที่แตกต่างกัน แต่ก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรมีในไซต์งานต่างๆ สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสถานที่ก่อสร้างบางประเภท เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องตระหนักถึงกฎระเบียบเหล่านั้นและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องพนักงานทุกคน

อุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นส่วนสำคัญ

ของความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และควรคำนึงถึงสถานที่ก่อสร้างทุกแห่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทุกครั้ง แต่อุปกรณ์ประเภทนี้มักจะปกป้องคนงานจากการบาดเจ็บที่เป็นอันตรายได้ แม้แต่สิ่งของธรรมดาๆ เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันศีรษะก็สามารถสร้างความแตกต่างที่สำคัญในชีวิตและสุขภาพของคนงานก่อสร้างได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ อาจจำเป็นต้องมีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน การป้องกันศีรษะมีความสำคัญต่อสถานการณ์การก่อสร้างหลายอย่าง หากมีความเสี่ยงที่จะตกหรือบินได้

หมวกแข็งสามารถปกป้องศีรษะของคนงานได้เป็นอย่างดี หากวัตถุที่อยู่นิ่งอาจมองเห็นได้ยาก การป้องกันศีรษะสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็

บที่ศีรษะที่กระทบกระเทือนจิตใจได้การมองเห็นมีความสำคัญต่องานส่วนใหญ่ที่พนักงานในสถานที่ก่อสร้างต้องทำ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคนงานสามารถรักษาสายตาได้ อาจต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตาสำหรับงานก่อสร้างหลายอย่าง แม้แต่การใส่ตาธรรมดาก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก

การปกป้องมือและเท้าของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ

เช่นกันสำหรับพวกเขาที่จะสามารถทำงานได้ การแต่งกายที่เหมาะสมอาจเป็นวิธีสำคัญในการปกป้องอวัยวะอันมีค่าเหล่านี้ ไม่ควรถืออุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัยชิ้นใด เมื่อไฟเริ่มลาม ควันเป็นสัญญาณบอกเล่าของมัน การหายใจไม่ออกจากควันที่เกิดจากไฟไหม้เป็นสาเหตุทั่วไปของการเสียชีวิตจากไฟไหม้สามในสี่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณควรติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟในทุกระดับของบ้านและนอกห้องนอนของคุณ

เครื่องตรวจจับควันไฟเป็นสิ่งแรกที่จะเตือนคุณและครอบครัวของคุณสำหรับสัญญาณไฟแรกเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจจับควันของคุณได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและทดสอบเดือนละครั้งเพื่อดูว่ายังคงทำงานอยู่หรือไม่ คุณควรทำงานอย่างหนักเพื่อให้พวกเขาปลอดฝุ่น เพื่อที่สัญญาณควันแรก พวกเขาจะตั้งนาฬิกาปลุก ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องตรวจจับควันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ตรวจจับควันไฟที่ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าโดยตรงต้องมีบางอย่างซึ่งต้องระบุว่ากำลังทำงานอยู่ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

 

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »